انواع مواد مخدر

داروهای اعتیاد آور

مواد سستی زا

مواد توهم زا

تشخیص اعتیاد

آزمایش ادرار از رایج‌ترین تست‌های غربالگری اعتیاد است. دلیل این امر این است که این تست از آسان‌ترین و سریع‌ترین روش‌های تست اعتیاد است. یک معتاد برای گرفتن نمونه ادرار به مرکز بهداشتی ارجاع داده می‌شود. سپس نمونه ادرار برای تجزیه و تحلیل و تشخیص اعتیاد یا متابولیت‌هایی که بعد از پردازش موادمخدر توسط بدن تولید می‌شوند به آزمایشگاه ارسال می‌شود. کیت‌های تست ادرار را برای انجام آزمایش در محیط غیررسمی می‌توان خریداری نمود. این کیت‌ها را معمولا برای تست موادی نظیر ماری جوانا، کوکائین، متامفتامین، نیکوتین و اکستازی که مورد سوء مصرف قرار می‌گیرند استفاده می‌کنند. آزمایش خانگی موادمخدر شبیه آزمایش خانگی تست حاملگی است.

روش های درمان اعتیاد

ترک اعتیاد با استفاده از دارو

کم‌کردن تدریجی موادمخدر

مشاوره به فرد معتاد

راز آرامش درون

روانشناسی و مشاوره

مراقبت‌های پس از ترک اعتیاد

عوارض ناشی از اعتیاد